CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THIẾT BỊ XE NÂNG tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng ghé thăm Website của chúng tôi, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách. THIẾT BỊ XE NÂNG luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn riêng để thực sự cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, đôi khi Chúng tôi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website chúng tôi. THIẾT BỊ XE NÂNG sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp cho các khách hàng và khách ghé thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

Khi Quý khách truy cập và sử dụng website, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Tất cả nội dung Quý khách xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của Quý khách và giúp Quý khách lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Vì thế, Quý khách được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân, và khi đó, khách hàng phải cung cấp các thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Quy định sử dụng dịch vụ THIẾT BỊ XE NÂNGTHIẾT BỊ XE NÂNG thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng ghé thăm website bằng hai cách: (i) nhật ký trên máy chủ của chúng tôi, (ii) trực tiếp từ người dùng.

THIẾT BỊ XE NÂNG sử dụng các thông tin do khách hàng chủ động cung cấp hoặc thu thập được dành cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Thống kê số lượng người truy cập vào website và mức độ quan tâm tới các loại hình dịch vụ của chúng tôi và các tiêu chí thống kê khác do THIẾT BỊ XE NÂNG quyết định.
 • Quản lý thông tin xác thực quyền sở hữu tài khoản khách hàng (nếu khách hàng có đăng ký tài khoản với THIẾT BỊ XE NÂNG và thực hiện các thao tác nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và chăm sóc khách hàng như:
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, lưu trữ nội dung website và các dịch vụ khác mà THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp.
  • Tiếp nhận và phản hồi các thắc mắc, đóng góp ý kiến, yêu cầu hỗ trợ, đề xuất hoặc khiếu nại liên quan tới việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
  • Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, bảng giá, chính sách bán hàng và phục vụ khách hàng.
 • Cung cấp cho bên thứ ba có liên quan trong các trường hợp qui định tại Chính sách bảo mật này;
 • Cung cấp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;
 • Các trường hợp khác mà THIẾT BỊ XE NÂNG được phép sử dụng theo qui định tại Chính sách bảo mật này và các Quy định sử dụng dịch vụ có liên quan.

2. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng

Khi truy cập các website trong hệ thống quản lý của THIẾT BỊ XE NÂNG hoặc cung cấp thông tin liên hệ theo yêu cầu của THIẾT BỊ XE NÂNG khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của THIẾT BỊ XE NÂNG và trở thành cơ sỡ dữ liệu của THIẾT BỊ XE NÂNG cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc có thể kéo dài thêm trong các trường hợp mà THIẾT BỊ XE NÂNG xét thấy cần thiết khác.

3. Đối tượng tiếp cận thông tin của Khách hàng

THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp thông tin của Khách hàng cho các công ty con, hoặc đơn vị thứ ba khác với mục đích xử lý thông tin và/hoặc phối hợp cung cấp dịch vụ và/hoặc thay mặt cho THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp dịch vụ, để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý xử lý thông tin phù hợp với Chính sách bảo vệ riêng tư của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng hết nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin đó và sử dụng bảo mật thích hợp và các biện pháp an ninh khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Khách hàng khi cần phải làm theo luật pháp, hay hành động đó là cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về công nghệ thông tin, hoặc trả lời các lệnh của tòa án và các cơ quan tư pháp khác, hoặc đảm bảo tìm kiếm.

Thông tin Khách hàng có thể cần thiết phục vụ cho hoạt động điều tra, ngăn ngừa, hoặc trong trường hợp có nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản sử dụng Dịch vụ và/hoặc Chính sánh bảo mật này của chúng tôi, hoặc bị pháp luật cấm.

THIẾT BỊ XE NÂNG cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân một cách phù hợp hoặc cần thiết để thực thi các Chính sách bảo mật của Chúng tôi, có biện pháp phòng ngừa trách nhiệm pháp lý, để điều tra và bảo vệ THIẾT BỊ XE NÂNG chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba nào, để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, và để thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của THIẾT BỊ XE NÂNG, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

4. Tiếp nhận, trao đổi thông tin và giải quyết khiếu nại

Khi Quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của Quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Quý khách. Trước hết Quý khách hãy chắc rằng Quý khách cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với Quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Quý khách. Trong trường hợp Quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, Quý khách phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này. Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

Để bảo vệ Quý khách, THIẾT BỊ XE NÂNG có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail Quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với Quý khách để xác nhận.

THIẾT BỊ XE NÂNG sẽ bảo toàn nội dung của bất kỳ thư điện tử nào mà bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có các yêu cầu từ pháp luật. Các thư điện tử của bạn có thể được giám sát bởi các nhân viên của THIẾT BỊ XE NÂNG vì các lý do an ninh trong đó bao gồm các email khả nghi; các phản hồi của chúng tôi cũng được giám sát để phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng phục vụ Khách hàng.

5. Điều chỉnh thông tin Khách hàng

THIẾT BỊ XE NÂNG sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của Quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ email: thietbixenang@gmail.com

Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi bạn được truy cập và thay đổi hồ sơ cá nhân. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

 6. Hiệu lực áp dụng

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho website: https://thietbi-xenang.com này, được điều hành bởi THIẾT BỊ XE NÂNG. Những thông tin được đề cập tới trong Chính sách bảo mật này có thể được chia sẻ giữa những thành viên của THIẾT BỊ XE NÂNG.

Chính sách bảo mật này cũng có thể được áp dụng với những dịch vụ do THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp trên những website được điều hành bởi bên thứ ba. Nếu điều này xảy ra, trên những website đó sẽ có thông báo để khách hàng tham khảo tới Chính sách bảo mật này.

Bên cạnh những điều khoản trong Chính sách bảo mật này, sẽ có thể có những điều khoản bảo mật thông tin cụ thể trong một số nội dung riêng biệt của website. Bởi vì những điều khoản này liên quan trực tiếp đến việc bảo mật thông tin của khách hàng nên khách hàng cần đọc những điều khoản này trên từng mục cụ thể của website. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa những điều khoản trong Chính sách bảo mật thông tin này và những điều khoản được bổ sung trong từng phần nội dung cụ thể của website thì những điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Đây là các điều khoản hiện hành về Chính sách bảo mật của THIẾT BỊ XE NÂNG. Chính sách này sẽ thay thế các Chính sách/điều khoản trước đây (nếu có) có đăng tải trên trang web của THIẾT BỊ XE NÂNG cho tới thời đỉểm hiện tại.

7. Việc thay đổi quy định

THIẾT BỊ XE NÂNG có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho Quý khách, THIẾT BỊ XE NÂNG sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail Quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website: https://thietbi-xenang.com của THIẾT BỊ XE NÂNGTHIẾT BỊ XE NÂNG khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật những thay đổi trong Chính sách này.

.
Trở lên trên