TÍNH TRỌNG TÂM  HÀNG HÓA TRÊN XE NÂNG

TÍNH TRỌNG TÂM HÀNG HÓA TRÊN XE NÂNG

# Trọng tâm tải hàng hóa trên xe nâng là điểm trung bình được phân bố theo tải trọng của hàng hóa.

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG XE NÂNG

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG XE NÂNG

# Thuật ngữ xe nâng là những từ ngữ được dùng trong lĩnh vực xe nâng hàng.

.
Trở lên trên