ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

THIẾT BỊ XE NÂNG xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng ghé thăm trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ http://thietbi-xenang.com Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bạn đến sản phẩm và tìm hiểu về trang thông tin điện tử của chúng tôi.
Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Chúng tôi như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều chỉnh của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với Chúng tôi, vì vậy việc bảo vệ lĩnh vực riêng tư của bạn trong quá trình xử l‎ý thông tin cá nhân là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc.
Trong vài vùng trên trang thông tin điện tử, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ, email, điện thoại..., sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp cho bạn.
Bạn có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin bạn chia sẻ đều được Chúng tôi giữ gìn và cố gắng bảo mật, đồng thời luôn áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ, ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

+ Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Tất cả các thông tin và nội dung trong trang thông tin điện tử này, không được phép sao chép, tái tạo lại, phát hành lại, tải lên, đăng tải, truyền đi với mục đích thương mại.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG KHI THAY ĐỔI NỘI DUNG SẢN PHẨM, GIÁ CẢ

Tất cả những hình ảnh minh họa, thông tin, thông số kỹ thuật và giá cả được đề cập trên trang thông tin điện tử này là chính xác vào thời điểm xây dựng trang thông tin điện tử. Tất cả các giá sản phẩm, dịch vụ được niêm yết theo giá bán lẻ. Tuy nhiên, Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả của sản phẩm được đề cập trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.
Vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH

Trách nhiệm thông tin trong điều khoản sử dụng:

Thông tin trên trang thông tin điện tử này do THIẾT BỊ XE NÂNG cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và cung cấp tới bạn các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, trang thông tin điện tử này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin trên trang thông tin điện tử này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.Trong mọi trường hợp, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt, mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoặc phát sinh từ trang thông tin điện tử này.

Các liên kết khác trong điều khoản sử dụng:

Trang thông tin điện tử này có thể có những đường liên kết với các trang thông tin điện tử khác. Chúng tôi cung cấp những kết nối này nhằm thuận tiện hơn cho bạn và điều đó không có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm cho các trang kết nối này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI QUYỀN THAY ĐỔI 

Chúng tôi giữ quyền thay đổi những Điều khoản sử dụng trên đây và bất kỳ thông tin nào trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho bạn. Chúng tôi cũng có thể đưa ra những cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không báo trước.

.
Trở lên trên